tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul

#include <sparse_ops.h>

Składnik mądry mnoży SparseTensor przez gęsty Tensor .

streszczenie

Lokalizacje wyjściowe odpowiadające niejawnie zerowym elementom w tensorze rzadkim będą wynosić zero (tj. Nie zajmą miejsca w pamięci), niezależnie od zawartości gęstego tensora (nawet jeśli jest to +/- INF i że INF * 0 == NaN).

Ograniczenie : ta operacja nadaje tylko gęstą stronę na rzadką stronę, ale nie na drugą stronę.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • sp_indices: 2-D. Macierz N x R z indeksami niepustych wartości w SparseTensor, prawdopodobnie nie w porządku kanonicznym.
 • sp_values: 1-D. N niepustych wartości odpowiadających sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. Kształt wejścia SparseTensor.
 • gęsty: R -D. Gęsty operand tensorowy .

Zwroty:

 • Output : 1-D. Wartości N , które są obsługiwane.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseDenseCwiseMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

SparseDenseCwiseMul

 SparseDenseCwiseMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const