Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: StagePeek

#include <data_flow_ops.h>

Op sprawdza wartości w określonym indeksie.

streszczenie

Jeśli

podstawowy kontener nie zawiera wystarczającej liczby elementów, które ta operacja będzie blokować, dopóki tego nie zrobi. Ta operacja jest zoptymalizowana pod kątem wydajności.

Argumenty:

Zwroty:

 • OutputList : tensor wartości.

Konstruktorzy i niszczyciele

StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes)
StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes, const StagePeek::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
values

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: StagePeek :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StagePeek .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const StagePeek::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)