נתונים על זרימת נתונים

סיכום

שיעורים

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient

מחיל מעבר צבע על מצבר נתון.

tensorflow :: ops :: AccumulatorNumAccumulated

מחזירה את מספר השיפועים המצטברים במצברים הנתונים.

tensorflow :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep

מעדכן את המצבר עם ערך חדש עבור global_step.

tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient

מחלץ את השיפוע הממוצע ב- ConditionalAccumulator הנתון.

tensorflow :: ops :: מחסום

מגדיר מחסום שנמשך על פני ביצוע גרפים שונים.

tensorflow :: ops :: BarrierClose

סוגר את המחסום הנתון.

tensorflow :: ops :: BarrierIncompleteSize

מחשבת את מספר האלמנטים הלא שלמים במחסום הנתון.

tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany

לכל מפתח מקצה את הערך המתאים לרכיב שצוין.

tensorflow :: ops :: BarrierReadySize

מחשבת את מספר האלמנטים המלאים במחסום הנתון.

tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany

לוקח את המספר הנתון של האלמנטים שהושלמו ממחסום.

tensorflow :: ops :: ConditionalAccumulator

מצבר מותנה לצבירת שיפועים.

tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor

מחק את הטנסור שצוין בידית שלו במושב.

tensorflow :: ops :: DynamicPartition

מחיצות data למספר num_partitions של partitions באמצעות מדדים partitions .

tensorflow :: ops :: DynamicStitch

שזור את הערכים ממגורי data לטנסור יחיד.

tensorflow :: ops :: FIFOQueue

תור המייצר אלמנטים בסדר ראשון בהתחלה.

tensorflow :: ops :: GetSessionHandle

אחסן את טנסור הקלט במצב ההפעלה הנוכחית.

tensorflow :: ops :: GetSessionHandleV2

אחסן את טנסור הקלט במצב ההפעלה הנוכחית.

tensorflow :: ops :: GetSessionTensor

השג את ערך הטנסור שצוין בידית שלו.

tensorflow :: ops :: MapClear

Op מסיר את כל האלמנטים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize

Op מחזירה את מספר האלמנטים הלא שלמים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: MapPeek

Op מציץ לערכים במפתח שצוין.

tensorflow :: ops :: MapSize

Op מחזירה את מספר האלמנטים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: MapStage

שלב (מפתח, ערכים) במיכל הבסיסי שמתנהג כמו hashtable.

tensorflow :: ops :: MapUnstage

Op מסיר ומחזיר את הערכים המשויכים למפתח.

tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey

Op מסיר ומחזיר אקראי (מפתח, ערך)

tensorflow :: ops :: OrderedMapClear

Op מסיר את כל האלמנטים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: OrderedMapIncompleteSize

Op מחזירה את מספר האלמנטים הלא שלמים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: OrderedMapPeek

Op מציץ לערכים במפתח שצוין.

tensorflow :: ops :: OrderedMapSize

Op מחזירה את מספר האלמנטים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: OrderedMapStage

שלב (מפתח, ערכים) במיכל הבסיסי שמתנהג כמו הורה.

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstage

Op מסיר ומחזיר את הערכים המשויכים למפתח.

tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey

Op מסיר ומחזיר את האלמנט (מפתח, ערך) עם הקטן ביותר.

tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue

תור המייצר אלמנטים בסדר ראשון בהתחלה.

tensorflow :: ops :: ParallelDynamicStitch

שזור את הערכים ממגורי data לטנסור יחיד.

tensorflow :: ops :: PriorityQueue

תור המייצר אלמנטים הממוינים לפי ערך הרכיב הראשון.

tensorflow :: ops :: QueueClose

סוגר את התור הנתון.

tensorflow :: ops :: QueueDequeue

מתווה תולע של טנסור אחד או יותר מהתור הנתון.

tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany

דקו n צמרות של טנסור אחד או יותר מהתור הנתון.

tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo

דקו n צמרות של טנסור אחד או יותר מהתור הנתון.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueue

מצמיד טופל של טנסור אחד או יותר בתור הנתון.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany

מצמיד אפס או יותר צמרות של טנסור אחד או יותר בתור הנתון.

tensorflow :: ops :: QueueIsClosed

מחזירה אמת אם התור סגור.

tensorflow :: ops :: QueueIsClosedV2

מחזירה אמת אם התור סגור.

tensorflow :: ops :: QueueSize

מחשבת את מספר האלמנטים בתור הנתון.

tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue

תור המקרי את סדר האלמנטים.

tensorflow :: ops :: RecordInput

פולט רשומות אקראיות.

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient

מחיל שיפוע דליל על מצבר נתון.

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient

מחלץ את השיפוע הדליל הממוצע ב- SparseConditionalAccumulator .

tensorflow :: ops :: SparseConditionalAccumulator

מצבר מותנה לצבירת שיפועים דלילים.

tensorflow :: ops :: שלב

ערכי במה הדומים ל- Enqueue קל משקל.

tensorflow :: ops :: StageClear

Op מסיר את כל האלמנטים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: StagePeek

Op מציץ לערכים באינדקס שצוין.

tensorflow :: ops :: StageSize

Op מחזירה את מספר האלמנטים במיכל הבסיסי.

tensorflow :: ops :: TensorArray

מערך טנזורים בגודל נתון.

tensorflow :: ops :: TensorArrayClose

מחק את ה- TensorArray ממיכל המשאבים שלו.

tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat

כונס את האלמנטים מה- TensorArray לערך value .

tensorflow :: ops :: TensorArrayGather

אסוף אלמנטים ספציפיים מה- TensorArray value הפלט.

tensorflow :: ops :: TensorArrayGrad

יוצר TensorArray לאחסון שיפועי הערכים בידית הנתונה.

tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape

יוצר TensorArray לאחסון שיפועי ערכים מרובים בידית הנתונה.

tensorflow :: ops :: TensorArrayRead

קרא אלמנט מה- TensorArray value הפלט.

tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter

פיזור הנתונים מערך הקלט לאלמנטים ספציפיים של TensorArray .

tensorflow :: ops :: TensorArraySize

קבל את הגודל הנוכחי של TensorArray .

tensorflow :: ops :: TensorArraySplit

פצל את הנתונים מערך הקלט לאלמנטים של TensorArray .

tensorflow :: ops :: TensorArrayWrite

דחף אלמנט למערך הטנסור.

tensorflow :: ops :: Unstage

אופ דומה לדקואה קלה.