เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: จริง:: Attrs

#include <math_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ Real

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

Tout_ = DT_FLOAT
DataType

หน้าที่สาธารณะ

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็น DT_FLOAT

คุณลักษณะสาธารณะ

Tout_

DataType tensorflow::ops::Real::Attrs::Tout_ = DT_FLOAT

หน้าที่สาธารณะ

ตู

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Real::Attrs::Tout(
  DataType x
)

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_FLOAT