เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceScatterNdAdd :: Attrs

#include <state_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceScatterNdAdd

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_ = true
bool

หน้าที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
บูลเสริม

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceScatterNdAdd::Attrs::use_locking_ = true

หน้าที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceScatterNdAdd::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

บูลเสริม

ค่าเริ่มต้นเป็น True หากเป็นจริงงานจะได้รับการป้องกันโดยการล็อก มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง