Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: DecodeCSV

#include <parsing_ops.h>

Konwertuj rekordy CSV na tensory.

streszczenie

Każda kolumna jest mapowana na jeden tensor.

Dla rekordów CSV oczekuje się formatu RFC 4180. ( https://tools.ietf.org/html/rfc4180 ) Zauważ, że zezwalamy na początkowe i końcowe spacje z polami int lub float.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • rekordy: każdy ciąg jest rekordem / wierszem w csv i wszystkie rekordy powinny mieć ten sam format.
 • record_defaults: jeden tensor na kolumnę rekordu wejściowego, z domyślną wartością skalarną dla tej kolumny lub pustym wektorem, jeśli kolumna jest wymagana.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • field_delim: separator znaków do oddzielania pól w rekordzie.
 • use_quote_delim: Jeśli false, traktuje podwójne cudzysłowy jako zwykłe znaki wewnątrz pól tekstowych (ignorując RFC 4180, sekcja 2, punktor 5).
 • na_value: dodatkowy ciąg znaków do rozpoznania jako NA / NaN.

Zwroty:

 • OutputList : każdy tensor będzie miał taki sam kształt jak rekordy.

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults)
DecodeCSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input records, :: tensorflow::InputList record_defaults, const DecodeCSV::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

FieldDelim (StringPiece x)
NaValue (StringPiece x)
SelectCols (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseQuoteDelim (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: DecodeCSV :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DecodeCSV .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::OutputList output

Funkcje publiczne

DecodeCSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults
)

DecodeCSV

 DecodeCSV(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input records,
 ::tensorflow::InputList record_defaults,
 const DecodeCSV::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

FieldDelim

Attrs FieldDelim(
 StringPiece x
)
Attrs NaValue(
 StringPiece x
)

SelectCols

Attrs SelectCols(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

UseQuoteDelim

Attrs UseQuoteDelim(
 bool x
)