Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample

#include <parsing_ops.h>

Przekształca mózg skalarny.SequenceExample proto (jako łańcuchy) na wpisane tensory.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • serialized: skalar zawierający binarny serializowany protokół SequenceExample.
 • feature_list_dense_missing_assumed_empty: Wektor zawierający listę kluczy FeatureList, których może brakować w SequenceExample. Jeśli brakuje powiązanej FeatureList, jest ona traktowana jako pusta. Domyślnie wszystkie FeatureList niewymienione w tym wektorze muszą istnieć w SequenceExample.
 • context_sparse_keys: lista tensorów napisów Ncontext_sparse (skalarów). Klucze oczekiwane w funkcjach przykładów skojarzonych z wartościami context_sparse.
 • context_dense_keys: lista tensorów ciągów Ncontext_dense (skalarów). Klucze oczekiwane w funkcjach kontekstu SequenceExamples skojarzonych z gęstymi wartościami.
 • feature_list_sparse_keys: lista Tensorów napisów Nfeature_list_sparse (skalarów). Klucze oczekiwane w FeatureLists skojarzone z rzadkimi wartościami.
 • feature_list_dense_keys: lista Tensorów napisów Nfeature_list_dense (skalarów). Klucze oczekiwane na liście cech elementu SequenceExamples skojarzone z listami gęstych wartości.
 • context_dense_defaults: lista tensorów Ncontext_dense (niektóre mogą być puste). context_dense_defaults [j] zapewnia wartości domyślne, gdy mapa kontekstu SequenceExample nie zawiera klucza context_dense_key [j]. Jeśli podany jest pusty Tensor dla context_dense_defaults [j], wymagana jest funkcja context_dense_keys [j]. Typ danych wejściowych jest wywnioskowany z context_dense_defaults [j], nawet jeśli jest pusty. Jeśli context_dense_defaults [j] nie jest pusty, jego kształt musi być zgodny z kształtem context_dense_shapes [j].
 • debug_name: skalar zawierający nazwę serializowanego protokołu. Może zawierać na przykład nazwę klucza tabeli (opisową) dla odpowiedniego serializowanego protokołu. Jest to przydatne wyłącznie do celów debugowania, a obecność wartości w tym miejscu nie ma wpływu na wynik. Może być również pustym skalarem, jeśli nazwa nie jest dostępna.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • context_sparse_types: lista typów Ncontext_sparse; typy danych w każdym kontekście Cecha podana w context_sparse_keys. Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).
 • context_dense_shapes: lista kształtów Ncontext_dense; kształty danych w każdym kontekście Cecha podana w context_dense_keys. Liczba elementów w Feature odpowiadająca context_dense_key [j] musi zawsze być równa context_dense_shapes [j] .NumEntries (). Kształt Context_dense_values ​​[j] będzie pasował do context_dense_shapes [j].
 • feature_list_sparse_types: lista typów Nfeature_list_sparse; typy danych w każdej FeatureList podane w feature_list_sparse_keys. Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).
 • feature_list_dense_shapes: lista kształtów Nfeature_list_dense; kształty danych w każdej FeatureList podanej w feature_list_dense_keys. Kształt każdej funkcji w FeatureList odpowiadającej funkcji feature_list_dense_key [j] musi zawsze mieć wartość feature_list_dense_shapes [j] .NumEntries ().

Zwroty:

 • OutputList context_sparse_indices
 • OutputList context_sparse_values
 • OutputList context_sparse_shapes
 • OutputList context_dense_values
 • OutputList feature_list_sparse_indices
 • OutputList feature_list_sparse_values
 • OutputList feature_list_sparse_shapes
 • OutputList feature_list_dense_values

Konstruktorzy i niszczyciele

ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name)
ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name, const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

context_dense_values
context_sparse_indices
context_sparse_shapes
context_sparse_values
feature_list_dense_values
feature_list_sparse_indices
feature_list_sparse_shapes
feature_list_sparse_values
operation

Publiczne funkcje statyczne

ContextDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
ContextSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
FeatureListDenseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListSparseTypes (const DataTypeSlice & x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ParseSingleSequenceExample .

Atrybuty publiczne

Context_dense_values

::tensorflow::OutputList context_dense_values

context_sparse_indices

::tensorflow::OutputList context_sparse_indices

context_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList context_sparse_shapes

Context_sparse_values

::tensorflow::OutputList context_sparse_values

feature_list_dense_values

::tensorflow::OutputList feature_list_dense_values

feature_list_sparse_indices

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_indices

feature_list_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_shapes

feature_list_sparse_values

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_values

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ParseSingleSequenceExample

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name
)

ParseSingleSequenceExample

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name,
 const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

ContextDenseShapes

Attrs ContextDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

ContextSparseTypes

Attrs ContextSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListDenseShapes

Attrs FeatureListDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

FeatureListDenseTypes

Attrs FeatureListDenseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListSparseTypes

Attrs FeatureListSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)