Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo

#include <data_flow_ops.h>

Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.

streszczenie

Ta operacja nie jest obsługiwana przez wszystkie kolejki. Jeśli kolejka nie obsługuje DequeueUpTo, zwracany jest błąd nie zaimplementowany.

Jeśli kolejka jest zamknięta i pozostało więcej niż 0, ale mniej niż n elementów, zamiast zwracać błąd OutOfRange, taki jak QueueDequeueMany , mniej niż n elementów jest zwracanych natychmiast. Jeśli kolejka jest zamknięta i pozostało w niej 0 elementów, zwracany jest błąd OutOfRange, podobnie jak w QueueDequeueMany . W przeciwnym razie zachowanie jest identyczne z QueueDequeueMany :

Ta operacja łączy tensory składnika kolejki wzdłuż wymiaru zerowego w celu utworzenia tensora pojedynczego składnika. Wszystkie komponenty w usuniętej krotce będą miały rozmiar nw zerowym wymiarze.

Ta operacja ma k wyjść, gdzie k jest liczbą składników w krotkach przechowywanych w danej kolejce, a wyjście i jest i -tym składnikiem usuniętej z kolejki krotki.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • uchwyt: uchwyt do kolejki.
 • n: liczba krotek do usunięcia z kolejki.
 • component_types: typ każdego składnika w krotce.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • timeout_ms: jeśli kolejka ma mniej niż n elementów, ta operacja będzie blokować do timeout_ms milisekund. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

 • OutputList : co OutputList jeden OutputList który został usunięty z kolejki jako krotka.

Konstruktorzy i niszczyciele

QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

components
operation

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueDequeueUpTo .

Atrybuty publiczne

składniki

::tensorflow::OutputList components

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

QueueDequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)