tensorflow :: ops :: Zapewniać:: Attrs

#include <logging_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dlaAssert .

streszczenie

Atrybuty publiczne

summarize_ = 3
int64

Funkcje publiczne

Summarize (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wydrukuj tyle wpisów każdego tensora.

Atrybuty publiczne

podsumować_

int64 tensorflow::ops::Assert::Attrs::summarize_ = 3

Funkcje publiczne

Podsumować

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assert::Attrs::Summarize(
  int64 x
)

Wydrukuj tyle wpisów każdego tensora.

Domyślnie 3