tensorflow :: ops :: BarieraZamknij :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla BarrierClose .

streszczenie

Atrybuty publiczne

cancel_pending_enqueues_ = false
bool

Funkcje publiczne

CancelPendingEnqueues (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, wszystkie oczekujące żądania umieszczenia w kolejce, które są zablokowane w kolejce bariery, zostaną anulowane.

Atrybuty publiczne

cancel_pending_enqueues_

bool tensorflow::ops::BarrierClose::Attrs::cancel_pending_enqueues_ = false

Funkcje publiczne

CancelPendingEnqueues

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BarrierClose::Attrs::CancelPendingEnqueues(
  bool x
)

Jeśli prawda, wszystkie oczekujące żądania umieszczenia w kolejce, które są zablokowane w kolejce bariery, zostaną anulowane.

InsertMany zakończy się niepowodzeniem, nawet jeśli nie zostanie wprowadzony nowy klucz.

Domyślnie false