tensorflow :: ops :: Odlew:: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla Cast .

streszczenie

Atrybuty publiczne

Truncate_ = false
bool

Funkcje publiczne

Truncate (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.

Atrybuty publiczne

Ścięty_

bool tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate_ = false

Funkcje publiczne

Ścięty

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate(
  bool x
)

Domyślnie false.