przepływ tensorowy:: ops:: DekodujSurowy:: Atrybuty

#include <parsing_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla DecodeRaw .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

little_endian_ = true
bool

Funkcje publiczne

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Czy bytes wejściowe są w kolejności little-endian.

Atrybuty publiczne

little_endian_

bool tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::little_endian_ = true

Funkcje publiczne

LittleEndian

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

Czy bytes wejściowe są w kolejności little-endian.

Ignorowane dla wartości out_type , które są przechowywane w jednym bajcie, takim jak uint8 .

Domyślnie to prawda