tensorflow :: ops :: Pusty:: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla pustego .

streszczenie

Atrybuty publiczne

init_ = false
bool

Funkcje publiczne

Init (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True, zainicjuj zwrócony tensor domyślną wartością dtype.

Atrybuty publiczne

w tym_

bool tensorflow::ops::Empty::Attrs::init_ = false

Funkcje publiczne

W tym

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Empty::Attrs::Init(
  bool x
)

Jeśli True, zainicjuj zwrócony tensor domyślną wartością dtype.

W przeciwnym razie implementacja może nie inicjować zawartości tensora.

Domyślnie false