przepływ tensorowy:: ops:: KodujJpeg:: Atrybuty

#include <image_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla EncodeJpeg .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

chroma_downsampling_ = true
bool
density_unit_ = "in"
StringPiece
format_ = ""
StringPiece
optimize_size_ = false
bool
progressive_ = false
bool
quality_ = 95
int64
x_density_ = 300
int64
xmp_metadata_ = ""
StringPiece
y_density_ = 300
int64

Funkcje publiczne

ChromaDownsampling (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
DensityUnit (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jednostka używana do określenia x_density i y_density : piksele na cal ( 'in' ) lub centymetr ( 'cm' ).
Format (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Format obrazu na piksel.
OptimizeSize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True, wydaj procesor/RAM, aby zmniejszyć rozmiar bez zmiany jakości.
Progressive (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True, utwórz plik JPEG, który ładuje się stopniowo (od zgrubnego do drobnego).
Quality (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jakość kompresji od 0 do 100 (im wyższa tym lepsza i wolniejsza).
XDensity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Poziome piksele na jednostkę gęstości.
XmpMetadata (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, umieść te metadane XMP w nagłówku obrazu.
YDensity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Piksele pionowe na jednostkę gęstości.

Atrybuty publiczne

chroma_downsampling_

bool tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::chroma_downsampling_ = true

jednostka_gęstości_

StringPiece tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::density_unit_ = "in"

format_

StringPiece tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::format_ = ""

zoptymalizuj_rozmiar_

bool tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::optimize_size_ = false

progresywny_

bool tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::progressive_ = false

jakość_

int64 tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::quality_ = 95

x_gęstość_

int64 tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::x_density_ = 300

xmp_metadane_

StringPiece tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::xmp_metadata_ = ""

y_gęstość_

int64 tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::y_density_ = 300

Funkcje publiczne

ChromaDownsampling

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::ChromaDownsampling(
  bool x
)

Zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling .

Domyślnie to prawda

Jednostka gęstości

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::DensityUnit(
  StringPiece x
)

Jednostka używana do określenia x_density i y_density : piksele na cal ( 'in' ) lub centymetr ( 'cm' ).

Domyślnie "w"

Format

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::Format(
  StringPiece x
)

Format obrazu na piksel.

Domyślnie to „”

Optymalizuj rozmiar

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::OptimizeSize(
  bool x
)

Jeśli True, wydaj procesor/RAM, aby zmniejszyć rozmiar bez zmiany jakości.

Domyślnie fałszywe

Progresywny

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::Progressive(
  bool x
)

Jeśli True, utwórz plik JPEG, który ładuje się stopniowo (od zgrubnego do drobnego).

Domyślnie fałszywe

Jakość

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::Quality(
  int64 x
)

Jakość kompresji od 0 do 100 (im wyższa tym lepsza i wolniejsza).

Domyślnie 95

XGęstość

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::XDensity(
  int64 x
)

Poziome piksele na jednostkę gęstości.

Domyślnie 300

XmpMetadane

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::XmpMetadata(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, umieść te metadane XMP w nagłówku obrazu.

Domyślnie to „”

Gęstość

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeJpeg::Attrs::YDensity(
  int64 x
)

Piksele pionowe na jednostkę gęstości.

Domyślnie 300