tensorflow :: ops :: Równy:: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla równości .

streszczenie

Atrybuty publiczne

incompatible_shape_error_ = true
bool

Funkcje publiczne

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie true.

Atrybuty publiczne

incompatible_shape_error_

bool tensorflow::ops::Equal::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

Funkcje publiczne

IncompatibleShapeError

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Equal::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

Domyślnie true.