tensorflow :: ops :: FractionalAvgPool :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FractionalAvgPool .

streszczenie

Atrybuty publiczne

deterministic_ = false
bool
overlapping_ = false
bool
pseudo_random_ = false
bool
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

Funkcje publiczne

Deterministic (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Po ustawieniu na True ustalony region puli będzie używany podczas iteracji po węźle FractionalAvgPool na wykresie obliczeniowym.
Overlapping (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Ustawienie wartości True oznacza, że ​​podczas łączenia wartości na granicy sąsiadujących komórek puli są używane przez obie komórki.
PseudoRandom (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Po ustawieniu na True generuje sekwencję puli w sposób pseudolosowy, w przeciwnym razie w sposób losowy.
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Atrybuty publiczne

deterministyczny_

bool tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::deterministic_ = false

overlapping_

bool tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::overlapping_ = false

pseudo_random_

bool tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::pseudo_random_ = false

seed2_

int64 tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::seed2_ = 0

nasionko_

int64 tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::seed_ = 0

Funkcje publiczne

Deterministyczne

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Deterministic(
  bool x
)

Po ustawieniu na True ustalony region puli będzie używany podczas iteracji po węźle FractionalAvgPool na wykresie obliczeniowym.

Głównie używany w teście jednostkowym do określania wartości FractionalAvgPool .

Domyślnie false

Nakładanie się

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Overlapping(
  bool x
)

Ustawienie wartości True oznacza, że ​​podczas łączenia wartości na granicy sąsiadujących komórek puli są używane przez obie komórki.

Na przykład:

index 0 1 2 3 4

value 20 5 16 3 7

Jeśli sekwencja puli to [0, 2, 4], to 16 o indeksie 2 zostanie użyte dwukrotnie. Wynik wyniósłby [41/3, 26/3] dla ułamkowej średniej puli.

Domyślnie false

PseudoRandom

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::PseudoRandom(
  bool x
)

Po ustawieniu na True generuje sekwencję puli w sposób pseudolosowy, w przeciwnym razie w sposób losowy.

Sprawdź artykuł Benjamin Graham, Fractional Max-Pooling, aby zobaczyć różnicę między pseudolosowymi i losowymi.

Domyślnie false

Nasionko

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno.

W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.

Domyślnie 0

Seed2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalAvgPool::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Domyślnie 0