tensorflow :: ops :: IdentityReader :: Attrs

#include <io_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla IdentityReader .

streszczenie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, czytnik jest umieszczany w danym pojemniku.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::IdentityReader::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::IdentityReader::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::IdentityReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, czytnik ten jest umieszczany w podanym pojemniku.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::IdentityReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusta, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.

W przeciwnym razie używana jest nazwa węzła.

Domyślnie „”