tensorflow :: ops :: MatMul :: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MatMul .

streszczenie

Atrybuty publiczne

transpose_a_ = false
bool
transpose_b_ = false
bool

Funkcje publiczne

TransposeA (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, „a” jest transponowane przed pomnożeniem.
TransposeB (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, „b” jest transponowane przed pomnożeniem.

Atrybuty publiczne

transpose_a_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_a_ = false

transpose_b_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_b_ = false

Funkcje publiczne

Transpozycja A.

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeA(
  bool x
)

Jeśli prawda, „a” jest transponowane przed pomnożeniem.

Domyślnie false

Transpozycja B.

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeB(
  bool x
)

Jeśli prawda, „b” jest transponowane przed pomnożeniem.

Domyślnie false