tensorflow :: ops :: NthElement :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla NthElement .

streszczenie

Atrybuty publiczne

reverse_ = false
bool

Funkcje publiczne

Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Po ustawieniu na True znajdź n-tą największą wartość w wektorze i odwrotnie.

Atrybuty publiczne

odwrócić_

bool tensorflow::ops::NthElement::Attrs::reverse_ = false

Funkcje publiczne

Odwrócić

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NthElement::Attrs::Reverse(
  bool x
)

Po ustawieniu na True znajdź n-tą największą wartość w wektorze i odwrotnie.

Domyślnie false