tensorflow :: ops :: OneHot :: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla OneHot .

streszczenie

Atrybuty publiczne

axis_ = -1
int64

Funkcje publiczne

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Oś do wypełnienia (domyślnie: -1, nowa najbardziej wewnętrzna oś).

Atrybuty publiczne

oś_

int64 tensorflow::ops::OneHot::Attrs::axis_ = -1

Funkcje publiczne

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::OneHot::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Oś do wypełnienia (domyślnie: -1, nowa najbardziej wewnętrzna oś).

Domyślnie -1