tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueDequeueUpTo .

streszczenie

Atrybuty publiczne

timeout_ms_ = -1
int64

Funkcje publiczne

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli kolejka ma mniej niż n elementów, ta operacja będzie blokowana na maksymalnie timeout_ms milisekund.

Atrybuty publiczne

timeout_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueDequeueUpTo::Attrs::timeout_ms_ = -1

Funkcje publiczne

TimeoutMs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueDequeueUpTo::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

Jeśli kolejka ma mniej niż n elementów, ta operacja będzie blokowana na maksymalnie timeout_ms milisekund.

Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Domyślnie -1