tensorflow :: ops :: ScatterMax :: Attrs

#include <state_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ScatterMax .

streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = false
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, aktualizacja będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Atrybuty publiczne

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterMax::Attrs::use_locking_ = false

Funkcje publiczne

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterMax::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli prawda, aktualizacja będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Domyślnie false