tensorflow :: ops :: ScatterNdAdd :: Attrs

#include <state_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ScatterNdAdd .

streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = false
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Opcjonalny bool.

Atrybuty publiczne

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterNdAdd::Attrs::use_locking_ = false

Funkcje publiczne

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterNdAdd::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Opcjonalny bool.

Domyślnie True. Jeśli prawda, przypisanie będzie chronione blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Domyślnie false