tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul :: Attrs

#include <sparse_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseTensorDenseMatMul .

streszczenie

Atrybuty publiczne

adjoint_a_ = false
bool
adjoint_b_ = false
bool

Funkcje publiczne

AdjointA (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Użyj sprzężenia A w mnożeniu macierzy.
AdjointB (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Użyj sprzężenia B w mnożeniu macierzy.

Atrybuty publiczne

adjoint_a_

bool tensorflow::ops::SparseTensorDenseMatMul::Attrs::adjoint_a_ = false

adjoint_b_

bool tensorflow::ops::SparseTensorDenseMatMul::Attrs::adjoint_b_ = false

Funkcje publiczne

AdjointA

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseTensorDenseMatMul::Attrs::AdjointA(
  bool x
)

Użyj sprzężenia A w mnożeniu macierzy.

Jeśli A jest złożone, jest to transponowane (spójnik (A)). W przeciwnym razie jest transponowana (A).

Domyślnie false

AdjointB

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseTensorDenseMatMul::Attrs::AdjointB(
  bool x
)

Użyj sprzężenia B w mnożeniu macierzy.

Jeśli B jest złożone, jest to transponowane (spójnik (B)). W przeciwnym razie jest transponowana (B).

Domyślnie false