tensorflow :: ops :: Stos:: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla stosu .

streszczenie

Atrybuty publiczne

axis_ = 0
int64

Funkcje publiczne

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wymiar, wzdłuż którego należy spakować.

Atrybuty publiczne

oś_

int64 tensorflow::ops::Stack::Attrs::axis_ = 0

Funkcje publiczne

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stack::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Wymiar, wzdłuż którego należy spakować.

Wartości ujemne są zawijane, więc prawidłowy zakres to [-(R+1), R+1) .

Domyślnie 0