tensorflow :: ops :: StringJoin :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringJoin .

streszczenie

Atrybuty publiczne

separator_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
string, opcjonalny separator łączenia.

Atrybuty publiczne

separator_

StringPiece tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::separator_ = ""

Funkcje publiczne

Separator

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

string, opcjonalny separator łączenia.

Domyślnie „”