tensör akışı:: hizmet veren:: Sunum Oturumu

#include <serving_session.h>

Close() gibi durum değiştiren yöntemleri engelleyen ve Run()'a salt okunur erişim için izin veren (zorlanmaz) bir Oturum.

Özet

Salt okunur olmayı amaçlayan ve yalnızca Run() uygulayan Oturum uygulamaları için kullanışlıdır.

Miras

Şuradan devralır: Oturum
Bilinen Altsınıflar Doğrudan: tensorflow :: hizmet :: ServingSessionWrapper

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ServingSession ()
~ServingSession ()

Kamu işlevleri

Close () final
Status
Create (const GraphDef & graph) final
Status
Extend (const GraphDef & graph) final
Status

Kamu işlevleri

Kapat

Status Close() final

Yaratmak

Status Create(
  const GraphDef & graph
) final

Uzatmak

Status Extend(
  const GraphDef & graph
) final

Sunum Oturumu

 ServingSession()=default

~Sunma Oturumu

 ~ServingSession() override=default