tensorflow :: ops :: SparseMatMul

#include <math_ops.h>

Pomnóż macierz „a” przez macierz „b”.

streszczenie

Dane wejściowe muszą być dwuwymiarowymi matrycami, a wewnętrzny wymiar „a” musi odpowiadać zewnętrznemu wymiarowi „b”. Zarówno „a” i „b” muszą być Tensor s nie SparseTensor s. Ta operacja jest zoptymalizowana dla przypadku, gdy co najmniej jeden z „a” lub „b” jest rzadki, w tym sensie, że mają one duży udział wartości zerowych. Rentowność wykorzystania tego w porównaniu z mnożeniem gęstej macierzy na jednej platformie wynosiła 30% wartości zerowych w rzadkiej macierzy.

Obliczenie gradientu tej operacji będzie wykorzystywać rzadkość w gradiencie wejściowym tylko wtedy, gdy ten gradient pochodzi z Relu .

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)
SparseMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, const SparseMatMul::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
product

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

AIsSparse (bool x)
BIsSparse (bool x)
TransposeA (bool x)
TransposeB (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SparseMatMul :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseMatMul .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

produkt

::tensorflow::Output product

Funkcje publiczne

SparseMatMul

 SparseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b
)

SparseMatMul

 SparseMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a,
 ::tensorflow::Input b,
 const SparseMatMul::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

AIsSparse

Attrs AIsSparse(
 bool x
)

BIsSparse

Attrs BIsSparse(
 bool x
)

Transpozycja A.

Attrs TransposeA(
 bool x
)

Transpozycja B.

Attrs TransposeB(
 bool x
)