tensorflow :: ops :: SparseMatMul :: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseMatMul .

streszczenie

Atrybuty publiczne

a_is_sparse_ = false
bool
b_is_sparse_ = false
bool
transpose_a_ = false
bool
transpose_b_ = false
bool

Funkcje publiczne

AIsSparse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.
BIsSparse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.
TransposeA (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.
TransposeB (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.

Atrybuty publiczne

a_is_sparse_

bool tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::a_is_sparse_ = false

b_is_sparse_

bool tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::b_is_sparse_ = false

transpose_a_

bool tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::transpose_a_ = false

transpose_b_

bool tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::transpose_b_ = false

Funkcje publiczne

AIsSparse

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::AIsSparse(
  bool x
)

Domyślnie false.

BIsSparse

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::BIsSparse(
  bool x
)

Domyślnie false.

Transpozycja A.

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::TransposeA(
  bool x
)

Domyślnie false.

Transpozycja B.

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseMatMul::Attrs::TransposeB(
  bool x
)

Domyślnie false.