tensorflow :: ops :: ZastosujMomentum :: Attrs

#include <training_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ApplyMomentum .

streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = false
bool
use_nesterov_ = false
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.
UseNesterov (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli to True , tensor przekazany do obliczenia grad będzie miał wartość var ​​- lr * momentum * accum, więc ostatecznie otrzymana zmienna to var - lr * momentum * accum.

Atrybuty publiczne

use_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyMomentum::Attrs::use_locking_ = false

use_nesterov_

bool tensorflow::ops::ApplyMomentum::Attrs::use_nesterov_ = false

Funkcje publiczne

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyMomentum::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Domyślnie false

UżyjNesterov

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyMomentum::Attrs::UseNesterov(
  bool x
)

Jeśli to True , tensor przekazany do obliczenia grad będzie miał wartość var ​​- lr * momentum * accum, więc ostatecznie otrzymana zmienna to var - lr * momentum * accum.

Domyślnie false