tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes :: Attrs

#include <image_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla CropAndResizeGradBoxes .

streszczenie

Atrybuty publiczne

method_ = "bilinear"
StringPiece

Funkcje publiczne

Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Ciąg określający metodę interpolacji.

Atrybuty publiczne

metoda_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::method_ = "bilinear"

Funkcje publiczne

metoda

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

Ciąg określający metodę interpolacji.

Obecnie obsługiwany jest tylko tryb „bilinear”.

Domyślnie „dwuliniowy”