tensor akışı:: işlem:: İşlem Yok

#include <no_op.h>

Hiç birşey yapmıyor.

Özet

Yalnızca kontrol kenarları için yer tutucu olarak kullanışlıdır.

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

NoOp (const :: tensorflow::Scope & scope)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

İşlem Yok

 NoOp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const