בקרת Flow Ops

סיכום

שיעורים

tensorflow :: ops :: בטל

העלה חריג כדי לבטל את התהליך בעת קריאה.

tensorflow :: ops :: ControlTrigger

לא עושה דבר.

tensorflow :: ops :: LoopCond

מעביר את הקלט לפלט.

tensorflow :: ops :: מיזוג

מעביר את הערך של טנסור זמין inputs output .

tensorflow :: ops :: NextIteration

מנגיש את קלטו לאיטרציה הבאה.

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

מנגיש את קלטו לאיטרציה הבאה.

tensorflow :: ops :: RefSelect

מעביר את אלמנט inputs index output .

tensorflow :: ops :: RefSwitch

מעביר את data טנסור pred ליציאת הפלט שנקבעו על ידי pred .

tensorflow :: ops :: מתג

מעביר data ליציאת הפלט שנקבעה על ידי pred .