Kontrol Akışı İşlemleri

Özet

Sınıflar

tensorflow:: ops:: Durdur

Çağrıldığında işlemi iptal etmek için bir istisna oluşturun.

tensorflow:: ops:: ControlTrigger

Hiç birşey yapmıyor.

tensorflow:: ops:: LoopCond

Girişi çıkışa iletir.

tensorflow:: ops:: Birleştirme

Kullanılabilir bir tensörün değerini inputs output iletir.

tensorflow:: ops:: SonrakiYineleme

Girdisini bir sonraki yineleme için kullanılabilir hale getirir.

tensorflow:: ops:: RefNextIteration

Girdisini bir sonraki yineleme için kullanılabilir hale getirir.

tensorflow:: ops:: RefSelect

inputs index öğesini output iletir.

tensorflow:: ops:: RefSwitch

Ref tensör data pred tarafından belirlenen çıkış portuna iletir.

tensorflow:: ops:: Anahtar

data pred tarafından belirlenen çıkış bağlantı noktasına iletir.