tensor akışı:: işlem:: SonrakiYineleme

#include <control_flow_ops.h>

Girdisini bir sonraki yineleme için kullanılabilir hale getirir.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • veri: Bir sonraki yinelemede kullanıma sunulacak tensör.

İadeler:

  • Output : data aynı tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

NextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SonrakiYineleme

 NextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const