tensor akışı:: işlem:: RefSeçimi

#include <control_flow_ops.h>

inputs index öğesini output iletir.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • indeks: Seçilen girişi belirleyen bir skaler.
  • girdiler: Biri output iletilecek olan başvuru tensörlerinin bir listesi.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RefSelect (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::InputList inputs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

RefSeçimi

 RefSelect(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const