tensor akışı:: işlem:: İptal

#include <control_flow_ops.h>

Çağrıldığında işlemi iptal etmek için bir istisna oluşturun.

Özet

Eğer çıkış_without_error doğruysa, süreç normal şekilde çıkacaktır, aksi halde SIGABORT sinyaliyle çıkacaktır.

İstisna dışında hiçbir şey döndürmez.

Argümanlar:

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • error_msg: İstisnayla ilişkili mesajın bulunduğu bir dize.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Abort (const :: tensorflow::Scope & scope)
Abort (const :: tensorflow::Scope & scope, const Abort::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

ErrorMsg (StringPiece x)
ExitWithoutError (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: İptal:: Attrs

Abort için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

İptal

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope
)

İptal

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const Abort::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

Hata Mesajı

Attrs ErrorMsg(
 StringPiece x
)

Hatasız Çıkış

Attrs ExitWithoutError(
 bool x
)
,

tensor akışı:: işlem:: İptal

#include <control_flow_ops.h>

Çağrıldığında işlemi iptal etmek için bir istisna oluşturun.

Özet

Eğer çıkış_without_error doğruysa, süreç normal şekilde çıkacaktır, aksi halde SIGABORT sinyaliyle çıkacaktır.

İstisna dışında hiçbir şey döndürmez.

Argümanlar:

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • error_msg: İstisnayla ilişkili mesajın bulunduğu bir dize.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Abort (const :: tensorflow::Scope & scope)
Abort (const :: tensorflow::Scope & scope, const Abort::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

ErrorMsg (StringPiece x)
ExitWithoutError (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: İptal:: Attrs

Abort için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

İptal

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope
)

İptal

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const Abort::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

Hata Mesajı

Attrs ErrorMsg(
 StringPiece x
)

Hatasız Çıkış

Attrs ExitWithoutError(
 bool x
)