tensor akışı:: işlem:: Anahtar

#include <control_flow_ops.h>

data pred tarafından belirlenen çıkış bağlantı noktasına iletir.

Özet

pred doğruysa data girişi output_true iletilir. Aksi takdirde veriler output_false gider.

Ayrıca bkz. RefSwitch ve Merge .

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • veri: Uygun çıkışa iletilecek tensör.
  • pred: Hangi çıkış portunun veri alacağını belirten bir skaler.

İadeler:

  • Output çıktı_yanlış: Eğer pred yanlışsa, veriler bu çıktıya iletilecektir.
  • Output Output_true: pred doğruysa veriler bu çıkışa iletilecektir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Switch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

Genel özellikler

operation
output_false
output_true

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı_yanlış

::tensorflow::Output output_false

çıktı_true

::tensorflow::Output output_true

Kamu işlevleri

Anahtar

 Switch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)