tensor akışı:: işlem:: Birleştirmek

#include <control_flow_ops.h>

Kullanılabilir bir tensörün değerini inputs output iletir.

Özet

Merge inputs tensörlerden en az birinin kullanılabilir olmasını bekler. Dallanmayı uygulamak için genellikle Switch ile birleştirilir.

Merge , output için kullanılabilir hale gelecek ilk tensörü iletir ve value_index inputs indeksine ayarlar.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • girişler: Tam olarak biri mevcut olacak giriş tensörleri.

İadeler:

  • Output çıkışı: Mevcut giriş tensörüne ayarlanacaktır.
  • Output değeri_index: inputs seçilen giriş tensörünün dizini.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Genel özellikler

operation
output
value_index

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

değer_index'i

::tensorflow::Output value_index

Kamu işlevleri

Birleştirmek

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)