tensor akışı:: işlem:: Kontrol Tetikleyici

#include <control_flow_ops.h>

Hiç birşey yapmıyor.

Özet

Planlama için kontrol tetikleyicisi görevi görür.

Yalnızca kontrol kenarları için yer tutucu olarak kullanışlıdır.

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Kontrol Tetikleyici

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const