tensor akışı:: işlem:: Döküm:: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

Cast için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

Truncate_ = false
bool

Kamu işlevleri

Truncate (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak false olur.

Genel özellikler

Kes_

bool tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate_ = false

Kamu işlevleri

Kes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate(
  bool x
)

Varsayılan olarak false olur.