tensor akışı:: işlem:: FakeQuantWithMinMaxVars:: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

FakeQuantWithMinMaxVars için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64

Kamu işlevleri

NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak false olur.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan 8'dir.

Genel özellikler

dar_aralık_

bool tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::narrow_range_ = false

num_bits_

int64 tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::num_bits_ = 8

Kamu işlevleri

Dar Aralık

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Varsayılan olarak false olur.

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

Varsayılan 8'dir.