tensor akışı:: işlem:: Toplamak:: Öznitelikler

#include <array_ops.h>

Gather için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

validate_indices_ = true
bool

Kamu işlevleri

ValidateIndices (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak true'dur.

Genel özellikler

validate_indexes_

bool tensorflow::ops::Gather::Attrs::validate_indices_ = true

Kamu işlevleri

Endeksleri Doğrula

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Gather::Attrs::ValidateIndices(
  bool x
)

Varsayılan olarak true'dur.