tensor akışı:: işlem:: MaxPoolGradGradWithArgmax:: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

MaxPoolGradGradWithArgmax için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

include_batch_in_index_ = false
bool

Kamu işlevleri

IncludeBatchInIndex (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
argmax düzleştirilmiş dizinine toplu iş boyutunun dahil edilip edilmeyeceği.

Genel özellikler

include_batch_in_index_

bool tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::include_batch_in_index_ = false

Kamu işlevleri

IncludeBatchInIndex

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs::IncludeBatchInIndex(
  bool x
)

argmax düzleştirilmiş dizinine toplu iş boyutunun dahil edilip edilmeyeceği.

Varsayılanlar yanlıştır