tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad :: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

MaxPool3DGradGrad için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Özet

Genel özellikler

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece

Kamusal işlevler

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giriş ve çıkış verilerinin veri formatı.

Genel özellikler

veri formatı_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool3DGradGrad::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

Kamusal işlevler

Veri formatı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool3DGradGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Giriş ve çıkış verilerinin veri formatı.

Varsayılan "NDHWC" biçimiyle, veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, derinlikteki, in_yükseklik, genişlik, kanal içi]. Alternatif olarak, format "NCDHW" olabilir, veri saklama sırası şöyledir: [toplu, kanal içi, derinlik, yükseklik, genişlik].

"NDHWC" varsayılanı