tensor akışı:: işlem:: ResourceApplyAdagrad:: Öznitelikler

#include <training_ops.h>

ResourceApplyAdagrad için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

update_slots_ = true
bool
use_locking_ = false
bool

Kamu işlevleri

UpdateSlots (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak true'dur.
UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise var ve accum tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Genel özellikler

update_slots_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::update_slots_ = true

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::use_locking_ = false

Kamu işlevleri

Güncelleme Yuvaları

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::UpdateSlots(
  bool x
)

Varsayılan olarak true'dur.

KullanımKilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise var ve accum tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Varsayılanlar yanlıştır