tensor akışı:: işlem:: Eski haline getirmek:: Öznitelikler

#include <io_ops.h>

Geri Yükleme için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

preferred_shard_ = -1
int64

Kamu işlevleri

PreferredShard (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Birden fazla dosya file_pattern ile eşleşirse ilk açılacak dosya dizini.

Genel özellikler

tercih edilen_shard_

int64 tensorflow::ops::Restore::Attrs::preferred_shard_ = -1

Kamu işlevleri

Tercih Edilen Parça

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Restore::Attrs::PreferredShard(
  int64 x
)

Birden fazla dosya file_pattern ile eşleşirse ilk açılacak dosya dizini.

Varsayılan -1'dir