tensor akışı:: işlem:: AkümülatörApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

Belirli bir akümülatöre bir degrade uygular.

Özet

local_step, akümülatörün global_step'inden küçükse eklemez.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • tanıtıcı: Bir akümülatörün tutacağı.
  • local_step: Degradenin hesaplandığı local_step değeri.
  • gradyan: Toplanacak gradyanın tensörü.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

AkümülatörApplyGradient

 AccumulatorApplyGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input local_step,
  ::tensorflow::Input gradient
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const