tensor akışı:: işlem:: AkümülatörSetGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

Akümülatörü global_step için yeni bir değerle günceller.

Özet

Akümülatörün değeri zaten new_global_step'ten yüksekse uyarıyı günlüğe kaydeder.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • tanıtıcı: Bir akümülatörün tutacağı.
  • new_global_step: Ayarlanacak yeni global_step değeri.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

AkümülatörSetGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const