tensor akışı:: işlem:: Akoş

#include <math_ops.h>

x'in ters hiperbolik kosinüsünü eleman bazında hesaplar.

Özet

Bir giriş tensörü verildiğinde, fonksiyon her elemanın ters hiperbolik kosinüsünü hesaplar. Giriş aralığı [1, inf] şeklindedir. Giriş aralığın dışındaysa nan değerini döndürür.

x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584 9.903487 inf]

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Acosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Akoş

 Acosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const